Big Smile Favorites

Kababayan

bigsmile kababayan

Moist at malambot na Kababayan available in banana and chocolate flavor.