Ulam-napay

Ang ulam na masarap, pwede nang kainin kasama ng soft at nakakabusog na pandesal ng Big Smile. Mapapa—OOOHLAM-NAPAY ka sa sarap!