Big Smile Favorites

Choco Torta

Ang paborito mong Torta, may Choco version na! Mayroon pang real chocolate bits na matitikman mo sa bawat kagat!